Zajęcia standardowo odbywają się dwa razy w tygodniu, a każde spotkanie składa się z dwóch 45-minutowych lekcji. Średnia liczebność grup wynosi od 5 do 9 słuchaczy. W naszej ofercie mamy również mini grupy oraz zajęcia indywidualne.

Direct Standard:
To kurs prowadzony w konwencji metody bezpośredniej, obejmujący zarówno słuchaczy początkujących jak i tych, którzy mieli już styczność z językiem angielskim i pragną kontynuować naukę. Poziom kompetencji językowych każdego słuchacza określany jest na teście wstępnym.

Kurs Direct Standard oparty jest na sześciu podręcznikach. Zawierają one aktualne i praktyczne słownictwo przedstawione w różnych kontekstach (różne zastosowania, struktury gramatyczne, kolokacje). Cały kurs obejmuje 3900 słów, liczne ćwiczenia gramatyczne oraz sekcje komunikacyjne.

Direct Advanced:
To kurs prowadzony w konwencji metody bezpośredniej wzbogacony zajęciami stricte konwersacyjnymi, rozwijający słownictwo, mówienie i pisanie na poziomie powyżej FCE. Przeznaczony dla osób, które chciałyby pozostawać w styczności z językiem, rozwijać swoje słownictwo i biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim powyżej poziomu upper-intermediate, bez względu na to, czy planują zdawać egzamin CAE czy nie.

Kurs Direct Advanced obejmuje ponad 900 słów, wyrażeń, czasowników frazowych i idiomów z przykładami zastosowań. Ponadto zagadnienia gramatyczne skoncentrowane na bardziej zaawansowanych aspektach, możliwościach zastosowań różnych konstrukcji i tym, jak ich użycie wpływa na zrozumienie czy wydźwięk przekazu.

Direct Business:
To kurs prowadzony w konwencji metody bezpośredniej, przeznaczony dla osób zainteresowanych zagadnieniami, takimi jak: promocja i reklama, marketing i zarządzanie, public relations, negocjacje, zarządzanie zasobami ludzkimi, produkcja i konkurencyjność na rynku, struktury organizacyjne firm, strategia planowania oraz procesy podejmowania decyzji, finanse, terminologia bankowa, obsługa kredytów, akcje oraz wiele innych.

Direct Business podzielony jest na 4 części, poświęcone różnym zagadnieniom biznesowym:
•  Marketing & Management
•  Computers, Banking & Finances
•  Industry, Politics & Law
•  Communication in Everyday Life

Obejmuje ponad 750 nowych słówek i idiomów związanych z językiem zawodowym. Ze względu na zakres tematyki, jest to kurs przeznaczony dla Słuchaczy powyżej poziomu intermediate.

Zajęcia konwersacyjne:
Nie są osobnym kursem. To część składowa kursów Direct Standard (na poziomie książki 5 i 6), Direct Advanced, oraz Direct Business. Zajęcia konwersacyjne dają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych w sytuacjach najbardziej zbliżonych do tych, w jakich znajdujemy się w codziennym życiu. Osią każdej lekcji jest temat przewodni, w trakcie lekcji wprowadzane jest nowe słownictwo powiązane z tematem konwersacji, nie są to jednak sztucznie zaaranżowane zajęcia. Dają one dużą swobodę wyrażania opinii, formułowania poglądów czy też zadawania pytań, dzięki czemu słuchacz używa języka angielskiego w sposób naturalny i ma bezpośredni wpływ na rytm zajęć i kierunek konwersacji. Struktura naszych lekcji pozwala na elastyczność i cieszy się dużym powodzeniem.

FCE/CAE
To kursy prowadzone w konwencji metody komunikatywnej. Znajdziemy tu więc nie tylko ćwiczenia konwersacyjne czy gramatyczne, ale też takie, które rozwijają umiejętność rozumienia ze słuchu (np. przez słuchanie gotowych nagrań i rozwiązywanie dołączonych do nich zadań), rozumienia tekstu (czytanie artykułów, a następnie odpowiadanie na dołączone do nich pytania) oraz rozwijające umiejętność pisania (produkowanie samodzielnych tekstów).

Co ważne, zależy nam, żeby także na tego typu zajęciach było dużo ćwiczeń zachęcających słuchaczy do mówienia – każdy artykuł czy zajęcia ze słuchania poprzedzone i podsumowane są krótką rozmową w danym temacie.